Infrasarkano staru saunas lietošanas noteikumi

INFRASARKANO STARU SAUNAS (PIRTS) LIETOŠANAS, HIGIĒNAS UN IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:
1.1. Pakalpojuma sniedzējs – pašnodarbināta persona Sanita Dubrova,
Reģ.Nr.12068610031, Juridiskā adrese: Lielā iela 13-13, Jelgava, LV-3001
1.2. Klients – infrasarkano staru saunas apmeklētājs
1.3. Pirts – infrasarkano staru sauna Raiņa ielā 14, Jelgavā
1.4. Šie noteikumi ir saistoši visiem Pirts klientiem.
1.5. Noteikumi nosaka kārtību, kādā klientiem tiek sniegti pakalpojumi, nosaka
drošības, higiēnas un citas prasības, kas jāievēro klientiem, kā arī pakalpojuma
sniedzēja tiesības, pienākumus un atbildības ierobežojumus.
1.6. Noteikumus ievēro visi Klienti neatkarīgi no vecuma. Pirms Pirts apmeklējuma
persona uzmanīgi izlasa un iepazīstas ar noteikumiem un apņemas ievērot tos
Pirts izmantošanas laikā. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.7. Noteikumi ir izvietoti Pirts telpās un publicēti mājas lapā www.jogascentrs.lv.
Uzsākot Pirts izmantošanu, Klients ar savu darbību apliecina, ka ir iepazinies ar
Pirts lietošanas. Higiēnas un iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos
ievērot.
1.8. Ja Klients cieš zaudējumus vai nodara zaudējumus trešajām personām šo
noteikumu
neievērošanas dēļ, vai arī ignorējot Pirts apkalpojošā personāla norādījumus,
pakalpojuma sniedzējs par šādiem zaudējumiem neatbild.
1.9. Pirms pakalpojuma saņemšanas vai tās laikā, Klientam ir jānovērtē viņa
fiziskās spējas un
veselības stāvoklis.
2. IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
2.1. Klienta tiesības un pienākumi:
2.1.1. Patstāvīgi sekot savam veselības stāvoklim un nekavējoties pārtraukt
izmantot Pirti, ja apmeklējuma laikā parādās nepatīkamas sāpes,
diskomforta sajūta.
2.1.2. Informēt apkalpojošo personālu par iekārtu/ inventāra bojājumiem.
2.1.3. Ievērot ģērbtuvē kārtību.
2.1.4. Sekot līdzi personīgajām mantām. Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību
par klienta personīgajām mantām.
2.1.5. Vecākiem vai citām par bērnu atbildīgām personām neatstāt bez
uzraudzības bērnu, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, nesot atbildību
par bērnu drošību un veselības stāvokli.
2.1.6. Atlīdzināt Pakalpojuma sniedzējam piederošai mantai radītos
zaudējumus.
2.2. Klientam aizliegts:
2.2.1. Bojāt vai nesaudzīgi izturēties pret Pirtī esošo inventāru, iekārtām un
telpām.
2.2.2. Lietot un/vai ierasties Pirtī alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu
reibuma stāvoklī.
2.2.3. Īstenot komercdarbības intereses.
2.2.4. Uzvesties agresīvi, neadekvāti, skaļi, aizskart vai citādi traucēt pārējos
Klientus un personālu.
2.2.5. Ierasties Pakalpojuma saņemšanas vietā ar dzīvniekiem.
2.2.6. Ienest līdzpaņemtos ēdienus un dzērienus, kā arī stikla traukus un
priekšmetus.
3. Higiēnas noteikumi:

3.1. Klienta tiesības un pienākumi:
3.1.1. Izmantot dvieļus sēdēšanai uz lāvas saunā/pirtī;
3.1.2. Klients izmanto personīgos dvieļus
3.1.3. Klients visu Pirts apmeklējuma laiku izmanto neslīdošas baseina čības.
3.1.4. Pirms pirts lietošanas jānoskalojas dušā.
3.2. Klientam aizliegts:
3.2.1. Izmantot Pirti, ja slimo ar ādas sēnīšu un strutainām slimībām.
3.2.2. Izmantot pirti ielas apavos
3.2.3. Skūt kājas, bārdu, paduses, krāsot matus u.tml., atstāt higiēnas
priekšmetus vai kā citādi pārkāpt higiēnas noteikumus Pakalpojuma
saņemšanas telpās, tostarp, garderobē un dušā.

4. Lietošanas noteikumi
4.1. Klienta tiesības un pienākumi:
4.1.1. Pirms dušas lietošanas piesardzīgi pārliecināties par to, lai, atverot ūdens
krānu, pa to netek pārāk karsts ūdens.
4.1.2. Pirts telpā ir iespējama paaugstināta temperatūra – līdz 80°C
4.1.3. Pirts kabīnē drīkst atrasties līdz 4 apmeklētājiem.
4.1.4. Konsultēties ar savu ārstējošo ārstu PIRMS pirts apmeklējuma, ja Klients
ir seniors. Slimo ar sirds un asinsvadu slimībām, lieto medikamentus vai ir
kāda hroniska saslimšana.
4.1.5. Matu fēnu izmantot tikai tam paredzētajā vietā.
4.2. Klientam aizliegts:
4.2.1. Bojāt vai nesaudzīgi izturēties pret Pirtī esošo inventāru, iekārtām un
telpām.
4.2.2. Liet ūdeni un citus šķidrumus uz Pirts sildelementiem, lāvas un sienām.
4.2.3. Pirtī Ienest pārtiku un lietot ar elektrību darbināmas ierīces.
4.2.4. Lietot Pirtī, pirtī medu, kafijas biezumus un citus ķermeņa skrubjus.
4.2.5. Izmantot pirti:
4.2.5.1. grūtniecības un/vai zīdīšanas laikā
4.2.5.2. Ja ir individuāla karstuma nepanesamība
4.2.5.3. Ja ir drudzis/paaugstināta ķermeņa temperatūra
4.2.5.4. Ja ir metāla implanti